ทั้งหมด

1.ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วกด “สมัคร

 

2.ระบบจะส่งลิงค์ "ยืนยันการสมัคร" ไปที่ อีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียน

 

3.เมื่อกด “ยืนยันสิทธิ์” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าล็อคอิน

 

4.เลือก "ตกลง" เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ

1. กดที่ ลืมรหัสผ่าน มุมบนขวา ใส่อีเมลของท่าน กดที่ “ตั้งรหัสผ่านใหม่”

2. ระบบจะส่งลิงค์ ตั้งรหัสผ่านใหม่ ไปยังอีเมลของท่าน

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่ ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องการ แล้วกด “บันทึก”

ขั้นตอนการประเมินตนเอง

1. เลือกที่ “สำหรับบุคคลทั่วไป > ประเมินตนเอง > ประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพด้วยตนเอง”

 

2. เลือกสาขาวิชาชีพที่ต้องการประเมินตนเอง เลือก “+เพิ่มเติม>>”

 

3. เริ่มประเมินตนเอง สามารถทำได้ 2 ทาง
    3.1  กดที่ “GAP ANALYSIS” ด้านหลังหัวข้อนั้นๆ เพื่อเริ่มประเมินตนเอง

    

    3.2  หรือกดเข้ามาที่หัวข้อนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียด แล้วเลือก “GAP ANALYSIS”

     

     

 

4. เริ่มทำการประเมินตนเอง 
** หมายเหตุ หากท่านตอบคำถามไม่ครบ ระบบจะถือว่าท่านทำไม่ได้ในข้อที่ท่านไม่ได้ตอบ

 

5. ระบบจะเข้าสู่หน้าแสดงผลการประเมิน มีทั้งแบบใยแมงมุม และ แบบแท่ง

 

6. หรือเลือกประเมิน จากสายงาน และหน้าที่ กดที่ “ประเมินตนเอง” ด้านซ้าย