ทั้งหมด

1. กดที่ ลืมรหัสผ่าน ด้านขวา 

2. ระบบจะส่งลิงค์ ตั้งรหัสผ่านใหม่ ไปยังอีเมลของท่าน

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งรหัสผ่านใหม่ ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องการ แล้วกด “บันทึก”

ขั้นตอนการประเมินตนเอง

1. เลือกที่ “สำหรับบุคคลทั่วไป > ประเมินตนเอง > ประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพด้วยตนเอง”

 

2. เลือกสาขาวิชาชีพที่ต้องการประเมินตนเอง เลือก “+เพิ่มเติม>>”

 

3. เริ่มประเมินตนเอง สามารถทำได้ 2 ทาง
    3.1  กดที่ “GAP ANALYSIS” ด้านหลังหัวข้อนั้นๆ เพื่อเริ่มประเมินตนเอง

    

    3.2  หรือกดเข้ามาที่หัวข้อนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียด แล้วเลือก “GAP ANALYSIS”

     

     

 

4. เริ่มทำการประเมินตนเอง 
** หมายเหตุ หากท่านตอบคำถามไม่ครบ ระบบจะถือว่าท่านทำไม่ได้ในข้อที่ท่านไม่ได้ตอบ

 

5. ระบบจะเข้าสู่หน้าแสดงผลการประเมิน มีทั้งแบบใยแมงมุม และ แบบแท่ง

 

6. หรือเลือกประเมิน จากสายงาน และหน้าที่ กดที่ “ประเมินตนเอง” ด้านซ้าย