ทั้งหมด

หากท่านมีความประสงค์ประเมินตนเองฯ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้สมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"

2. เมื่อเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้ log in เข้าสู่ระบบ

3. กดปุ่ม "ประเมินตนเอง" 

4. เลือก "กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน" ที่ตรงกับท่าน

5. ตอบคำถามจนครบทุกข้อ และกดปุ่ม "ประเมินผลสมรรถนะหลักในการทำงาน"

เมื่อประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าจอแสดงผลการประเมินทักษะของท่าน